Docent

Docent

De webkwestie “Alcohol” is bedoeld om leerlingen vanuit meerdere invalshoeken zicht te geven op alcohol, want alcohol is zo veel meer dan een natuurlijk product. Deze webkwestie geeft zicht op alcohol vanuit allerlei verschillende invalshoeken, het zogenoemde “Multi perspectivisch” kijken komt hier helemaal uit de verf. Ook maakt de webkwestie leerlingen bewust van de gevolgen van het gebruik van alcohol. Dit is misschien nog wel de belangrijkste boodschap van deze webkwestie. De webkwestie is ontwikkeld voor het VMBO op zowel basis, kader en theoretisch niveau en dan voor de onderbouw (1e en 2e jaar). Door de verschillende invalshoeken worden er veel vakken geïntegreerd in deze webkwestie. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, nederlands, biologie, CKV, ICT en economie komen aan bod.

Ook wordt er van de leerlingen gevraagd intensief samen te werken, dus ook hier valt het nodige te leren. Door deze coöperatieve werkvorm wordt er van iedere leerling inzet verwacht, en zijn ze gezamenlijk verantwoordelijk voor het eindproduct. De leerlingen werken in groepjes van 2 tot 5 leerlingen.

Met het oog op de kerndoelen van het voortgezet onderwijs (http://ko.slo.nl/kerndoelen/) komen de volgende kerndoelen aan bod:

- Kerndoel 37: Historische basiskennis (http://ko.slo.nl/vakgebieden/00005/00003/00002/)

- Kerndoel 38: Geografische basiskennis (http://ko.slo.nl/vakgebieden/00005/00003/00003/)

- Kerndoel 02: Correct taalgebruik (http://ko.slo.nl/vakgebieden/00001/00002/00002/)

- Kerndoel 05: Omgaan met informatiebronnen (http://ko.slo.nl/vakgebieden/00001/00002/00005/)

- Kerndoel 06: Overleg, planning, discussie (http://ko.slo.nl/vakgebieden/00001/00002/00006/)

- Kerndoel 07: Presenteren (http://ko.slo.nl/vakgebieden/00001/00002/00007/)

- Kerndoel 34: Lichaam en gezondheid (http://ko.slo.nl/vakgebieden/00004/00001/00008/)

De webkwestie is gemaakt door Jan-Hessel Boermans, email: jan.hessel.boermans@student.stenden.com .

Heeft u op- of aanmerkingen ter verbetering van deze webquest, mail deze dan door naar bovenstaand adres of gebruik het reactieformulier.

Je deelt het totaal aantal punten door 5 en dat is het eindcijfer op het product.

Boeiende presentatie (is het leuk om naar de presentatie te kijken en te luisteren).

De presentatie is leuk aangekleed (leuke spullen enz.).

Er wordt duidelijk gesproken in de presentatie.

De inhoud van de presentatie is goed (er worden veel leerzame dingen verteld).

De opbouw van de presentatie is goed (er wordt duidelijk stapsgewijs gepresenteerd)

Wilt u als leerkracht / docent op de hoogte blijven van nieuwe of geüpdatete webkwesties / webquests of mysteryquests?

Schrijf u dan in de nieuwsbrief webkwestie / webquest.(klik hier)