webkwestie ALCOHOL

Opdracht

  • Je kiest een van de volgende experts (alle expertgroepen moeten ongeveer even druk bezet zijn):De opdracht voor de historisch expert
  • De opdracht voor de medisch expert
  • De opdracht voor de aardrijkskundig expert
  • De opdracht voor de alcohol kenner
  • De opdracht voor de maker van alcoholische drankjes

(er mogen meerdere groepjes 1 onderdeel presenteren)

Je mag kiezen voor verschillende presentatie vormen: het maken van een poster met de gevonden informatie

  • een digitale presentatie of
  • een tentoonstelling,
  • heb je nog een ander idee dan mag je dat overleggen met de leerkracht.

Iedereen presenteert het uiteindelijke product aan de klas, dit doe je samen met je groepje.

In de verwerking kun je vinden wat je moet doen